مرجع پارسی MyBB

نسخه‌ی کامل: [آموزش] تغییر پسورد از phpmyadmin
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
کوئری زیر را در phpmyadmin اجرا کنید


کد:
UPDATE `mybb_users` SET `salt` = '', `password` = md5('mypassword') WHERE `uid` = x;


mypassword : پسورد جدید کاربر

uid` = x : ای دی کاربر