مرجع پارسی MyBB

نسخه‌ی کامل: آرشیو
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.

آرشیو

زیر انجمن‌ها:

 1. آرشیو انجمن های قدیمی
  1. مای بی بی نسخه 1.6
   1. دریافت MyBB 1.6 و فارسی ساز آن
   2. آموزش ها
    1. آموزش های نصب و ارتقا
    2. امنیت
    3. آموزش برخی تنظیمات
    4. آموزش تغییرات
    5. مای کد MyCode
    6. آموزش های مربوط به ساخت و ویرایش پلاگین
    7. سایر آموزش ها
   3. پوسته های MyBB 1.6
    1. پوسته های رایگان
    2. پوسته های غیر رایگان
    3. پوسته های کنترل پنل مدیریت
    4. پوسته های ترجمه نشده
   4. پلاگین های MyBB 1.6
    1. کنترل پنل مدیریت
    2. ابزار مدیریت
    3. صفحه اصلی
    4. ظاهر انجمن
    5. موضوع ها و ارسال ها
    6. اطلاع رسانی
    7. صفحه های جدید
    8. پروفایل و پست بیت کاربران
    9. متفرقه
    10. فیلتر های مای کد
   5. مشکلات عمومی
    1. مشکلات رایج
    2. پرسش و پاسخ های آماده
   6. خدمات پشتیبانی MyBB 1.6
    1. مشکلات نصب و ارتقا
    2. مشکلات پوسته
    3. مشکلات پلاگین
    4. مشکلات دیگر
   7. محصولات غیر رایگان
    1. آموزش
    2. پوسته
    3. پلاگین
    4. سایر
  2. مای بی بی نسخه 1.4
   1. آموزش ها
    1. آموزش های نصب و ارتقا
    2. امنیت
    3. آموزش برخی تنظیمات
    4. آموزش تغییرات
    5. سایر آموزش ها
    6. مای کد MyCode
   2. پوسته های MyBB 1.4
    1. پوسته های رایگان
    2. پوسته های غیر رایگان
    3. پوسته های کنترل پنل مدیریت
    4. پوسته های ترجمه نشده
   3. پلاگین های MyBB 1.4
    1. کنترل پنل مدیریت
    2. ابزار مدیریت
    3. صفحه اصلی
    4. ظاهر انجمن
    5. موضوع ها و ارسال ها
    6. اطلاع رسانی
    7. صفحه های جدید
    8. پروفایل و پست بیت کاربران
    9. متفرقه
    10. فیلتر های مای کد
   4. خدمات پشتیبانی MyBB 1.4
    1. مشکلات نصب و ارتقا
    2. مشکلات پوسته
    3. مشکلات پلاگین
    4. مشکلات دیگر