مرجع پارسی MyBB

نسخه‌ی کامل: شادباش برای سال نو 1398
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در این هنگام که دست گرم و نوازشگر آفتاب جانبخش فروردین ماه، روپوش سنگین برف زمستانی را از پیکر نازک شکوفه های سپید درختان بادام کنار می زند و پروانه های خوش نشین، با پرهای زیبا و فریبنده ی خویش در آغوش پاک غنچه های نیم شکفته جای می گیرند و از شبنم شرم چهره ی دختران بنفشه ، شیرینی زندگی را می مکند ، پیمان دوستی خود را به انگیزه ی نو شدن سال ایرانی استوارتر از همیشه کرده ، دستتان را گرم تر از پیش می فشارم و پاک ترین شادباش های خود را پیشکش شما می کنم .

آرزومندم سال نو برایتان سالی خجسته باشد و گام های پیک نوروزی برای همه ی مردم ایران ، شادی . شیرین کامی . بهروزی . پیروزی و بهزیستی را به ارمغان آورد .