مرجع پارسی MyBB

نسخه‌ی کامل: مهمترین اخبار (برای انجمن شما)+عکس+ کد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با عرض سلام و ادب خدمت یکایک دوستان
امروز می خوام یک بخش به عنوان مهمترین اخبار رو در سایت قرار بدم که هم اکنون خودم در حال استفاده از ان هستم.

عکس مهمترین اخبار در سایت خودم:
[تصویر:  13741123391361543517.jpg]
برای تغییر عنوان خبر = همون عنوان خبر رو تغییر بدید(برای سهولت کارتون از عنوان خبر در کدها استفاده شده است)
برای تغییر لینک خبر = دوباره همون لینک خبر رو تغییر بدید((برای سهولت کارتون از لینک سایت در کدها استفاده شده است)
برای تغییر رنگ کلیه خطوط بین عکسها ( در این جا از بک گراند و رنگ خطوط یکسانی استفاده شده است) = کد مقابل bordercolor را تغییر دهید.
برای تغییر رنگ بک گراند= کد مقابل bgcolor را تغییر دهید.که برای هر سلول بصورت جداگانه تنظیم شده است تا به راحتی بتوانید تعدادی از سلول های موردنظرتون را تغییر رنگ دهید.
در صورتی که دوست داشتید می توانید حتی رنگ بک گراند را بردارید
برای تغییر نام مهمترین اخبار = همون مهمترین اخبار را تغییر دهید..
میتونید توضیحات هم برای لینک بزارید یعنی وقتی ماوس رو بر روی عکس لینک قرار دادید یک توضیحات نمایان شود = برای مشاهده خبر کلیک کنید را تغییر دهید

اگر دوست دارید عنوان مهمترین اخبار متحرک باشد از کد های زیر:
کد php:
<style type="text/css">
<!--
.
style1 {
    
font-familytahoma;
    
font-weightbold;
}
.
tborder tr td div a strong {
    
color#FFF;
}
-->
</
style>
<
table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" class="tborder">
<
tr>
<
td height="10" colspan="8"  class="thead">
<
MARQUEE style="WIDTH: 100%; " onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" scrollAmount=2 scrollDelay=40 direction=right height=20><asp:Label id="Labelm" runat="server" Text="Label" ></asp:Label>
مهمترین اخبارها:</MARQUEE><span class="style1"></span></div></td></tr>
</
thead>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title=" برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title=" برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title=" برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr></table
اگر دوست دارید عنوان مهمترین اخبار ساده باشد از کد های زیر:
کد php:
<style type="text/css">
<!--
.
style1 {
    
font-familytahoma;
    
font-weightbold;
}
.
tborder tr td div a strong {
    
color#FFF;
}
-->
</
style>
<
table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" class="tborder">
<
tr>
<
td height="10" colspan="8" bgcolor="#FFFFFF" class="thead">
<
div><a href=" سایت" target="لینک سایت"><strong>مهمترین اخبار ها:</strong></a><span class="style1"><strong></strong></span></div></td>
</
tr>
</
thead>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title=" برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title=" برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title=" برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr>
<
tr>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99" ><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><strong><img src="http://www.pnuha.com/up/photos/NEWS-icon.png" title="برای مشاهده خبر کلیک کنید" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></strong></div></td>
  <
td height="10" bgcolor="#FFFF99"><div align="center"><a href="لینک خبر">عنوان خبر</a></div></td>
</
tr></table
یک سوال از مدیران عزیز
از مدیران درخواست میکنم در صورت امکان و داشتن وقت کافی این کدها را به پلاگین تبدیل کنند و اینکه در پلاگین محلی برای درج عنوان و لینک خبر وجود داشته باشد.

با سلام
این کد ها رو چکار کنم و کجا قرار بدم
هرکجامایلید
قال ها وپوسته ها->قالب ها->قالب مورد نظر
خوب کدام فایل
سلام

همونطور که جان123 عزیز اشاره کردن

هر کجا که میخواهید نشون بده قرار بدین.

مثلا
کنترل پنل مدیرکل -> قالب ها و پوسته ها -> قالب ها -> قالب مورد نظر -> Header Templates و سپس Header

یا

کنترل پنل مدیرکل -> قالب ها و پوسته ها -> قالب ها -> قالب مورد نظر -> Footer Templates و سپس Footer

یا هرجای دیگه که خواستید.

موفق باشید. Wink